Polygonal Skull Ring

Nacho riesco gostanza polygonal skull ring bynachoriesco ksr

Zbrush sculpting and Keyshot render